شماره حساب ها :
نوت های آغازی، میانی و پایانی چیست؟

یکی از چیزهای دیگری که در باره ی عطرها باید بدانید «نوت ها» هستند.

 ها به سه دسته ی نوت آغازی، میانی و پایانی تقسیم بندی می شوند. این نوت ها رایحه هایی هستند که در سه زمان متفاوت از عطرها پراکنده می شوند. نوت آغازی که به آن پیش رایحه نیز می گویند اولین بویی است که شما از استشمام عطرها آن را متوجه می شوید. نوت های میانی و پایانی را  زمانی که بخشی از عطرها از روی پوست شما تبخیر شده باشند متوجه خواهید شد.

نوت های آغازی:

اولین رایحه هایی که بعد از اسپری کردن عطر به مشام می رسد در این دسته قرار می گیرند. این رایحه ها اغلب حاوی ترکیبات فرار و سبکی هستند که به راحتی تبخیر می شوند. این رایحه ها معمولا  از ۵ تا ۳۰ دقیقه ماندگاری دارند.

نوت های میانی:

این بوها شاید در ابتدای اسپری کردن عطر هم به مشام شما برسند اما به طور معمول بعد از ۱۰ تا ۳۰ دقیقه از گذشت استعمال عطر می توان بوی آن ها را به خوبی حس کرد.

نوت های پایانی:

 رایحه هایی که در این دسته قرار می گیرند معمولا از ترکیباتی با ملکول های سنگین تشکیل شده اند. بوی این رایحه ها دوام بیشتری دارد و به اندازه ی تثبیت کننده ها مهم هستند. سرعت تبخیر آن بیان تعیین کننده ی ماندگاری عطر است. نوت های پایانی معمولا حاوی رایحه های گلسنگ، مشک، نعناع هندی، چوب ها و وانیل هستند.

توجه: ممکن است از خودتان بپرسید پس اگر هر عطر حاوی سه نوت باشد و هر نوت آن حاوی چند رایحه باشد کدام یک از این رایحه ها این عطر برای دسته بندی عطرها را باید مد نظر قرار دهیم. در واقع رایحه های به کار رفته در نوت میانی آن هایی هستند که تعیین کننده ی عطرها به دسته های چوبی، گلی، شرقی، مدیترانه ای  و… هستند.

نحوه ارسال کالا

روش پرداخت کالا

پیگیری سفارشات